Flying Junior in Nederland

De Flying Junior in Nederland

De eerste Flying Junior : ” all purpose dinghy “

De eerste FJ werd, volgens Thecla Gulcher, in 1955 gebouwd bij Van Den Brink te Stompwijk. Deze Flying Junior lijkt in de verste verte niet op de moderne wedstrijd FJ van nu! De historische eerste FJ had roeidollen en langs-bankjes. Je kon met die FJ dus roeien of wrikken via de spiegel! Met deze eerste FJ, waarvan er maar twee gebouwd zijn, werd natuurlijk ook gezeild met knalrode zeiltjes zodat je de Flying Junior makkelijk terug kon vinden! Na deze "all purpose dinghy" werden er alleen echte Flying Juniors gebouwd puur om te zeilen.

In 1956 waren er genoeg Flying Juniors om er wedstrijden mee te zeilen. Coen vond dat jaar een reden om de FJ Klasse op te starten! De vindingrijke ontwerper zag dat de Flying Junior succes had want er werden in de eerste jaren zo'n 60 boten per jaar gebouwd!

De Flying Junior kreeg faam niet alleen omdat de Flying Junior goedkoper was, maar ook omdat de FJ uitstekende zeileigenschappen had. De FJ zeilde magnifiek. De FD en de FJ planeerden snel en deze sensationele snelle ranke zwaardboten vonden gretig aftrek onder de wedstrijdzeilers. De FJ werd door verschillende werven gebouwd in hout en later ook in kunststof. De bekendheid van de FJ is hierdoor snel toegenomen.

De houten wedstrijd FJ's gebouwd door o.a. Doesburg en Van Dusseldorp (Nederland) en Galetti (Italië) zijn nog steeds competitief en strijden om de eerste plaatsen met de polyester boten van o.a. Van Wettum en Poletto, maar ook met een aantal van koolstofvezel gebouwde FJ's.

Buiten Europa worden FJ's in Japan en Amerika gebouwd in polyester waarbij Japan veruit de meeste FJ's bouwt! Deze Japanse wedstrijd FJ's worden door universiteiten aangekocht voor onderlinge wedstrijden, de FJ-intercollege-ships-races.

In 1962 kreeg de Flying Junior de erkenning van een "one design class" door het K.N.W.V.(Watersortverbond) Er waren nu Klassevoorschriften waardoor de oude boten werden afgekeurd! (Het K.N.W.V. vond de zijboorden te smal.) De FJ klasse bloeide desondanks op en elk jaar werden er vele nieuwe Flying Juniors gebouwd in wedstrijduitvoering. De I.Y.R.U. ( International Yacht Race Union, tegenwoordig ISAF) nam tenslotte in 1969 het besluit om de FJ een Internationale Status te verlenen.

Vanaf het begin heeft Coen Gücher sterk aan de internationale contacten voor de FD en de FJ gehecht aangezien deze internationale ontmoetingen de verdraagzaamheid bevorderen tussen de zeilers van alle landen: "Je leert elkaars cultuur kennen en wederzijds begrip zal erdoor toenemen." Dit is nog steeds terug te zien bij de jaarlijkse Internationale Kampioenschappen en andere internationale wedstrijden waar het sociale aspect naast de wedstrijden erg belangrijk is.

Coen Gülcher zat altijd vol vernieuwingsplannen om de FJ nog verder te verbeteren! Soms moest hiervoor weerstand overwonnen worden, maar Coen zette door en op het Wereld Kampioenschap in Blankenberge in 1985 werd de trapeze met succes geïntroduceerd. "De FJ planeert pas echt goed als er een trapeze op zit!" vertelden de zeilers aan Thecla."Het is alsof de FJ een nieuwe dimensie heeft gekregen." Het bijzonder feit dat de inrichting van een FJ compleet naar je eigen smaak en ideeën mag plaats vinden, zorgt ervoor dat de FJ goed beheersbaar is voor een grote range aan leeftijden en gewicht.

Belangrijke data

1954 Ontwerp Flying Junior C. Gulcher / Van Essen
1955 EERSTE FJ gebouwd door Van Stompwijk
1956 Eerste Flying Junior Wedstrijden te Loosdrecht (start FJ Klasse)
1964 Erkenning K.N.W.V.: NATIONALE KLASSE FJ
1969 Erkenning I.Y.R.U.: INTERNATIONAL FJ Class
1985 Introductie Trapeze
2016 60 jaar Nederlandse FJ Organisatie

De FJ is goed hanteerbaar en zelfs bij harde wind tot 6 Beaufort, prachtig planerend met de bemanning in de trapeze onder volle spi! De Flying Junior is geschikt voor jonge zeilers vanaf ongeveer 10 jaar en de FJ heeft geen leeftijdsgrens naar boven toe! In volle vaart stuiven we samen in de FJ nieuwe avonturen en vriendschappen tegemoet! De Internationale FJ, een uitdagende moderne tweemans zwaardboot, is er klaar voor!

 

Benieuwd naar de techniek in de boot en de regels?

Wilt u de FJ in het echt zien varen?